اخبار و تازه ها

1393/05/03

نصب دو دهنه درب اتوماتيك شيشه اي برای اداره ی آموزش و پرورش

نصب دو دهنه درب اتوماتيك شيشه اي آموزش و پرورش استان تهران

گروه شركتهاي پارسيان درب ماندگار با نصب دو دهنه درب اتوماتيك شيشه اي  سازمان آموزش پرورش واقع در ایرانشهر و خیابان قرنی ..

نصب دو دهنه درب اتوماتيك شيشه اي برای سازمان آموزش و پرورش استان تهران

گروه شركتهاي پارسيان درب ماندگار با نصب درب اتوماتيك شيشه اي  برای آموزش و پرورش ..

... گامي ديگر را در جهت جلب هر چه بيشتر رضايت شهروندان و هموطنان عزيز با تكيه به برترين تكنولوژي روز دنيا برداشته است.لازم به ذكر است دربهای اتوماتیک شيشه اي پارسيان درب در یک تقسیم بندی کلی برحسب مکانیزم عملکرد به انواع زیر قابل تقسیم بندی هستند :

 

 
 

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک کرکره ای

درب اتوماتیک کرکره ای

درب اتوماتیک کرکره ای

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک سریع بالارونده

درب اتوماتیک سریع بالارونده

درب اتوماتیک سریع بالارونده

دربهای ویژه بیمارستانی

دربهای ویژه بیمارستانی

دربهای ویژه بیمارستانی

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

تجهیزات بارگیری و حمل

تجهیزات بارگیری و حمل

تجهیزات بارگیری و حمل