اخبار و تازه ها

1393/04/30

آغاز پروژه ی بزرگ پردیس رفاهی پونک

آغاز نصب درب اتوماتيك شيشه اي پروژه ی پردیس رفاهی پونک

آغاز نصب کرکره پروژه ی پردیس رفاهی پونک

  • 12 عدد درب شیشه ای کشویی
  • 3   عدد درب شیشه ای نیم دایره
  • 3   عدد کرکره

گروه شركتهاي پارسيان درب ماندگار شروع پروژه پردیس رفاهی پونک ..

آغاز پروژه ی بزرگ پردیس رفاهی پونک

گروه شركتهاي پارسيان درب ماندگار شروع پروژه پردیس رفاهی پونک ..

... گامي ديگر را در جهت جلب هر چه بيشتر رضايت شهروندان و هموطنان عزيز با تكيه به برترين تكنولوژي روز دنيا برداشته است.لازم به ذكر است دربهای اتوماتیک شيشه اي پارسيان درب در یک تقسیم بندی کلی برحسب مکانیزم عملکرد به انواع زیر قابل تقسیم بندی هستند :

 

 
 

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک کرکره ای

درب اتوماتیک کرکره ای

درب اتوماتیک کرکره ای

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک سریع بالارونده

درب اتوماتیک سریع بالارونده

درب اتوماتیک سریع بالارونده

دربهای ویژه بیمارستانی

دربهای ویژه بیمارستانی

دربهای ویژه بیمارستانی

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

تجهیزات بارگیری و حمل

تجهیزات بارگیری و حمل

تجهیزات بارگیری و حمل