اخبار و تازه ها

1393/03/08

نصب درب اتوماتيك شيشه اي بانک صادرات کاج جنوبی

نصب درب اتوماتيك شيشه اي بانک صادرات کاج جنوبی 

گروه شركتهاي پارسيان درب ماندگار با نصب درب اتوماتيك شيشه اي  بانک صادرات کاج جنوبی  واقع در سعادت آباد ..

 

نصب درب اتوماتيك شيشه اي بانک صادرات کاج جنوبی 

گروه شركتهاي پارسيان درب ماندگار با نصب درب اتوماتيك شيشه اي  بانک صادرات کاج جنوبی  واقع در سعادت آباد ..

... گامي ديگر را در جهت جلب هر چه بيشتر رضايت شهروندان و هموطنان عزيز با تكيه به برترين تكنولوژي روز دنيا برداشته است.لازم به ذكر است دربهای اتوماتیک شيشه اي پارسيان درب در یک تقسیم بندی کلی برحسب مکانیزم عملکرد به انواع زیر قابل تقسیم بندی هستند :

 

 
 

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک کرکره ای

درب اتوماتیک کرکره ای

درب اتوماتیک کرکره ای

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک سریع بالارونده

درب اتوماتیک سریع بالارونده

درب اتوماتیک سریع بالارونده

دربهای ویژه بیمارستانی

دربهای ویژه بیمارستانی

دربهای ویژه بیمارستانی

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

تجهیزات بارگیری و حمل

تجهیزات بارگیری و حمل

تجهیزات بارگیری و حمل