اخبار و تازه ها

1393/03/31

نصب درب اتوماتيك شيشه اي موسسه ثامن

نصب درب اتوماتيك شيشه اي بانک صادرات کاج جنوبی 

گروه شركتهاي پارسيان درب ماندگار با نصب درب اتوماتيك شيشه اي  موسسه ثامن واقع در چهاردنگه خ کریمی بین گلستان5و4 ..

نصب درب اتوماتيك شيشه اي برای موسسه ثامن واقع در چهاردنگه خ کریمی بین گلستان5و4

گروه شركتهاي پارسيان درب ماندگار با نصب درب اتوماتيك شيشه اي  برای موسسه ثامن ..

... گامي ديگر را در جهت جلب هر چه بيشتر رضايت شهروندان و هموطنان عزيز با تكيه به برترين تكنولوژي روز دنيا برداشته است.لازم به ذكر است دربهای اتوماتیک شيشه اي پارسيان درب در یک تقسیم بندی کلی برحسب مکانیزم عملکرد به انواع زیر قابل تقسیم بندی هستند :

 

 
 

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک کرکره ای

درب اتوماتیک کرکره ای

درب اتوماتیک کرکره ای

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک سریع بالارونده

درب اتوماتیک سریع بالارونده

درب اتوماتیک سریع بالارونده

دربهای ویژه بیمارستانی

دربهای ویژه بیمارستانی

دربهای ویژه بیمارستانی

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

تجهیزات بارگیری و حمل

تجهیزات بارگیری و حمل

تجهیزات بارگیری و حمل