موتور ساید برای کرکره برقی
موتور ساید برای کرکره اتوماتیک

کرکره های اتوماتیک با موتور ساید

درب های کرکره ای با موتور ساید

 دربهاي كركره اي با موتور ساید پارسيان درب برای تردد های بالا و ابعاد بزرگ تعبیه شده ، کرکره هایی با ابعاد 30 متر مربع تا 50 متر مربع و تردد های 50 تا 100 مرتبه در روز را تنها با این نوع از موتور ها می توان راه اندازی  نمود . این دسته از موتور ها به موتور های سنگین کش معروف هستند .موتورهاي سايد معمولاً برای کرکره سوله های صنعتی و ابعاد بزرگ و همچنین معابری که تعداد زیادی باز و بسته می شوند نصب می گردد.

wife cheaters click how to cheat with a married woman


پروژه هاکرکره اتوماتیک با موتور ساید

کرکره اتوماتیک:

گروه صنعتی ماندگار: نصب کرکره اتومات برای کارخانه کارتن سازی زاویه

 انواع موتورهای ساید ‌دربهاي اتوماتيك پارسيان درب :

 

موتور های ساید الرو

 

کرکره اتوماتیک با موتور ساید

نصب کرکره اتوماتیک با موتور ساید:

گروه صنعتی ماندگار: نصب کرکره  اتومات با موتور ساید برای کارخانه آریا ترانسفو

نام پروژه: آریا ترانسفور

مکان پروژه: استان سمنان

مدل اپراتور: کرکره اتوماتیک با موتور ساید
دربهاي اتوماتيك كركره اي با موتور سايد

دربهاي اتوماتيك كركره اي:

دربهاي اتوماتيك كركره اي با موتور سايد

موترو های ساید الرو :
ساید 300 نیوتن – ساید 500 نیوتن – ساید 750 نیوتن
کرکره هاي اتوماتیک با موتور ساید

دربهاي اتوماتيك كركره اي:

موتورهای ساید ‌دربهاي اتوماتيك

پارسيان درب :
موتور های ساید بارزانته :
ساید 300 کیلو --- ساید 500 کیلو – ساید 750 کیلو --- ساید 1300 کیلو


درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک کرکره ای

درب اتوماتیک کرکره ای

درب اتوماتیک کرکره ای

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک سریع بالارونده

درب اتوماتیک سریع بالارونده

درب اتوماتیک سریع بالارونده

دربهای ویژه بیمارستانی

دربهای ویژه بیمارستانی

دربهای ویژه بیمارستانی

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

تجهیزات بارگیری و حمل

تجهیزات بارگیری و حمل

تجهیزات بارگیری و حمل